Petrohrad - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
Přístavy
Rusko

Petrohrad

Počtem obyvatel více než 4 milióny patří Petrohrad na druhé místo v Rusku hned za Moskvou. Leží na řece Něvě, při jejím ústí do Finského zálivu Baltského moře. Město založil roku 1703 pod názvem Sankt Peterburg car Petrem I.

Koncem 19. a začátkem 20. století byl Petrohrad střediskem revolučního hnutí proletariátu a posléze městem tří revolucí (1905, Únorové a VŘSR). Nejtěžší zkouškou prošel jako Leningrad v době 900 dní dlouhé blokády za 2. světové války.

S Petrohradem se pojí život a dílo mnoha vynikajících ruských literátů a učenců. V. I. Lenin zde neúnavně připravoval revoluční svržení samoděržaví. Po jeho smrti se město 26. 1. 1924 přejmenovalo na Leningrad, původní název Petrohrad získalo zpět v 90. letech 20. století.

Půdorysnou dispozici tvoří řeka Něva s desítkami ramen a s více než stovkou ostrovů, které spojuje asi 600 mostů, což Petrohradu oprávněně dává přídomek „Benátky severu“. Při projížďce po Něvě lze vidět Isakijevský chrám, bývalý Zimní palác ruských carů, Petropavlovskou pevnost s chrámem Petra a Pavla na Zaječím ostrově a řadu dalších význačných stavebních památek.

Petrohrad - průvodce

Kam se vydat během kotvení lodě v Petrohradu

U kláštera Alexandra Něvského začíná nejrušnější bulvár Něvský prospekt (délka 4,5 km). Jeho druhý konec u řeky Něvy ukončuje pozlacená věž Admirality. K nezapomenutelným dojmům patří návštěva Petrohradu v době od poloviny června do počátku července za tzv. „bílých nocí“. Pozdě v noci se některé mosty na Něvě otevírají a umožňují proplutí i velkých námořních plavidel. I okolí Petrohradu se pyšní řadou význačných stavebních památek, jako Petrodvorce nebo Puškino.

Petrohrad

Nejoblíbenější výlety z Petrohradu od lodních společností

  • Jusupovský palác a plavba po kanálech, délka 3 hod., cca 65 EUR
  • Petrodvorec a Ermitáž (vč. oběda), délka 9 hod., cca 105 EUR
  • Jekaterinský palác v Puškinu, délka 4 hod., cca 60 EUR
  • Město a Petropavlovská pevnost, délka 3,5 hod., cca 55 EUR
  • Okružní jízda a nákupy, délka 3,5 hod., cca 39 EUR
  • Něvské kanály a Petropavlovská pevnost, délka 3,5 hod., cca 55 EUR
  • Folklórní vystoupení v historickém centru, délka 3,5 hod., cca 65 EUR
  • Okruh vozem Volha s průvodcem, délka 3,5 hod., cca 190 EUR
  • Katedrála sv. Izáka a Petrodvorec, délka 9 hodin, cca 119 EUR
15 Petrohrad

Praktické tipy pro přístav Petrohrad

Větší výletní lodě kotví v přístavu Marine Façade, který má 8 přístavních mol. V přístavním areálu jsou četné obchody. Pokud nemáte víza, je vystoupení z lodi možné pouze v rámci organizovaného fakultativního výletu..

<---Mapka přístavu Petrohrad

Okružní plavby Petrohrad, Rusko: