Petrohrad - Okružní plavby

Petrohrad

Počtem obyvatel více než 4 000 000 patří Petrohrad na druhé místo v Rusku hned za Moskvou. Leží na řece Něvě, při jejím ústí do Finského zálivu Baltského moře. Město bylo založeno r. 1703 carem Petrem I. a nazváno Sankt Peterburg.

Koncem 19. a začátkem 20. století byl Petrohrad střediskem revolučního hnutí proletariátu a posléze městem tří revolucí (1905, Únorové a VŘSR). Nejtěžší zkouškou prošel Leningrad v době 900 dní dlouhé blokády za 2. světové války.

S Petrohradem je spojen život a dílo mnoha vynikajících ruských literátů a učenců. V. I. Lenin v tehdejším Petrohradě neúnavně připravoval revoluční svržení samoděržaví. Po jeho smrti bylo město 26. 1. 1924 přejmenováno na Leningrad. Původní název Petrohrad dostalo město v 90. letech 20. století.

Půdorysnou dispozici tvoří řeka Něva s desítkami ramen a s více než stovkou ostrovů, které spojuje asi 600 mostů, což Petrohradu oprávněně dává přídomek „Benátky severu“. Při projížďce po Něvě je možno vidět Isakijevský chrám, bývalý Zimní palác ruských carů, Petropavlovskou pevnost s chrámem Petra a Pavla na Zaječím ostrově a řadu dalších význačných stavebních památek.

Petrohrad - průvodce

Kam se vydat v Petrohradu

Hlavní třídou města je 4,5 km dlouhý Něvský prospekt, počínající u kláštera Alexandra Něvského. Na jeho druhém konci u řeky Něvy je průhled této nejrušnější tepny města ukončen pozlacenou věží Admirality. K nezapomenutelným dojmům patří návštěva Petrohradu v době od poloviny měsíce června do počátku července, kdy jsou v Petrohradě tzv. „bílé noci“. Pozdě v noci se některé mosty na řece Něvě otevírají a umožňují proplutí i velkých námořních plavidel. Zajímavé je i okolí Petrohradu s řadou význačných stavebních památek, jako Petrodvorce nebo Puškino.

Petrohrad

Nejoblíbenější výlety z Petrohradu od lodních společností

  • Jusupovský palác a plavba po kanálech, délka 3 hod., orientační cena 65 EUR
  • Petrodvorec a Ermitáž (vč. oběda), délka 9 hod., orientační cena 105 EUR
  • Jekaterinský palác v Puškinu, délka 4 hod., orientační cena 60 EUR
  • Okružní jízda městem a Petropavlovská pevnost, délka 3, 5 hod., orientační cena 55 EUR
  • Okružní jízda a nákupy, délka 3,5 hod., orientační cena 39 EUR
  • Plavba po něvských kanálech a Petropavlovská pevnost, délka 3, 5 hod., orientační cena 55 EUR
  • Folklórní vystoupení v historickém centru, délka 3,5 hod., orientační cena 65 EUR
  • Okružní jízda vozem Volha s průvodcem, délka 3,5 hod., orientační cena 190 EUR
  • Katedrála svatého Izáka a Petrodvorec, délka 9 hodin, orientační cena 119 EUR

Poznámka: jedná se o příklady výletů různých lodních společností.

15 Petrohrad

Praktické tipy pro cestování Petrohradem

Větší výletní lodě kotví v přístavu Marine Façade, který má 8 přístavních mol. V přístavním areálu jsou četné obchody. Pokud nemáte víza, je vystoupení z lodi možné pouze v rámci organizovaného fakultativního výletu..

<---Mapka přístavu Petrohrad

Okružní plavby Petrohrad, Rusko: