Valletta - Okružní plavby

Valletta

O založení města uvažovali rytíři řádu sv. Jana již v 1. polovině 16. století. Základní kámen však položili teprve v roce 1566. V té době ohrožovali oblast Středomoří Turci. Ideálně vyčnívající poloostrov s vyvýšeninou Sceberras a z obou stran chráněným vjezdem do zátoky stavitele přímo vybízel. Nejprve vznikla pevnost St. Elmo. Když v roce 1565 k očekávané invazi Turků skutečně došlo, Malťané, jak už víme, obstáli.

Město však nemělo plnit pouze obrannou funkci. Velmistr řádu Jean Parisot de la Vallette, po němž dostalo jméno, z něho chtěl učinit novou metropoli křesťanské Malty. Jeho plány podporoval sám papež Pius II., který na Maltu vyslal věhlasného specialistu na vojenské stavby architekta Francesca Laparelliho. Laparellimu se naskytla jedinečná příležitost vybudovat nové město úplně od základů. Měl na paměti obranu a svého úkolu se zhostil mistrovsky. Protnul poloostrov rovnoběžnými ulicemi, aby vojskům usnadnil přísun zásob. Další ulice, kolmé na předchozí, měly pomoci obraně v případě, že by nepřítel do města přece jen pronikl. Domy napojil na městskou kanalizaci. V žádném nesměla chybět nádrž na dešťovou vodu. Domy nesměly vyčnívat z řady ani mít mezi sebou zahrádky. Zato je krášlily sochy svatých, ozdobné mříže, štuky a balkony. Kromě dobrého zázemí vybudoval i velký bezpečný přístav.

Započaté dílo dokončil Gerrlamo Cassar. Postupně přibývaly nádherné paláce zvané auberge, chrámy, katedrály, náměstí i tiché ulice. V jednom z nich, Velmistrovském paláci, jehož největší sál zdobí vzácné gobelíny a bohatě vykládané stropy, kdysi zasedali rytíři. Dnes je sídlem prezidenta a maltského parlamentu. Nedaleko se nachází další perla architektury, katedrála sv. Jana. Původně sloužila jako klášterní kostel řádu rytířů. V bohaté vnitřní výzdobě zobrazil Mattia Preti historii rytířského řádu. Významní rytíři řádu jsou pod kamennými podlažními kvádry pohřbeni. Odpočívají zde i čtyři Češi. Ovšem největším pokladem jsou dva Caravaggiovy obrazy, umístěné v oratoři – Sv. Jeroným a Stětí svatého Jana.

Valletta, město paláců, měla i své divadlo – Manoel, které patří mezi jedno z nejstarších v Evropě. Stejně jako megalitické stavby se i Valletta právem řadí ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Přímo v srdci ostrova se nachází Mdina, původní typické středověké hlavní město Malty. Z hradeb pevnosti v Mdině, které se také nazývá mlčící město, je jeden z nejkrásnějších výhledů na ostrov. Ačkoliv je toto město hustě osídleno, panuje zde nerušený klid.

Valletta - průvodce

Kam se vydat ve Vallettě

Městské části Valletty si budete mít možnost prohlédnout již při samotném připlutí ke kotvišti. Většina městských památek je dobře dostupná pěšky. Město si tak můžete prohlédnout sami.

La Valletta

Nejoblíbenější výlety z Valletty od lodních společností

  • Mdina & Mosta – fakultativní výlet s průvodcem, cca 4 hod., orientační cena 45 EUR
  • Megalitické stavby na Maltě a zátoka Marsaxlokk, délka 3,5 hod., orientační cena 49 EUR
  • Plavání s delfíny, délka 4 hod., orientační cena 165 EUR
  • Okružní jízda a ochutnávka vína, délka 3,5 hod., orientační cena 49 EUR
  • Severní Maltou jeepem, délka 4 hod., orientační cena 75 EUR
  • Města Rabat, Mosta a valettská Mdina, délka 3 hod., orientační cena 55 EUR

Poznámka: jedná se o příklady výletů různých lodních společností.

La Valletta 3

Praktické tipy pro cestování Vallettou

Lodě kotví u nábřeží, odkud je to jen kousek do města.

<---Mapka přístavu Valletta

Okružní plavby La Valetta, Malta: