Klaipėda - Okružní plavby

Klaipėda

Klaipeda je jediný litevský námořní přístav v Baltském moři a nejstarší město na území Litvy. Dnes jako důležitý trajektový přístav spojuje Litvu se Švédskem, Dánskem a Německem. Město charakterizují malebné rysy architektury podobné těm v Německu, Anglii a Dánsku.

Klaipëda

Okružní plavby Klaipeda, Litva: