Reykjavík - Okružní plavby

Reykjavík

Hlavní město Islandské republiky leží v jihozápadní části stejnojmenného ostrova. Má 85 000 obyvatel a spolu s předměstími vytváří aglomeraci o počtu 120 000 obyvatel, což představuje více než polovinu celkového počtu obyvatel ostrova. Za zakladatele trvalého osídlení ostrova je pokládán Ingólfur Arnarsson. Od jeho jména byl odvozen i název osady Ingólfshöfödi v jižní části ostrova, kde se Arnarsson v roce 870 usídlil. Za několik let poté přesídlil do Rejkjavíku. Název v překladu znamená „kouřící zátoka“. Na sklonku 18. století získala osada městská práva. Přestože patřila k největším na ostrově, neměla víc než 200 obyvatel. V době před 1. světovou válkou však počet obyvatel města vzrůstá na 12 000. Podle sčítání obyvatel v r. 1925 byl počet obyvatel Rejkjavíku 22 000. Ve dvaceti následujících letech se počet obyvatel více než zdvojnásobil. V roce 1986 se zde uskutečnila vrcholná schůzka nejvyšších představitelů SSSR a USA.

V zátoce Faxaflói jsou dva přístavy a na poloostrově Reykjanes je mezinárodní letiště patřící k hlavnímu městu ostrova. V blízkosti přístavu jsou továrny na zpracování ryb, loděnice a strojírenské závody. V přístavu Sundarhöfen jsou velká obilná sila. Centrem starého města a výchozím bodem k prohlídce Rejkjavíku je náměstí Austurvöllur. Při prohlídce je možno vystoupit na terasovitý kopec Arnarhóll, kde byl postaven památník zakladatele zdejšího osídlení Ingólfura Arnarssona a odkud je pěkný pohled na město. Dobře je vidět kamenné průčelí parlamentní budovy, která byla postavena v r. 1881. Nedaleko se nachází dvoupatrová vládní budova, sloužící v době dánské nadvlády jako státní vězení. Dnes je sídlem islandského prezidenta, ministerského předsedy, ministra zahraničních věcí a dalších státní úřadů Islandu. Věž kostela Hallgrimmskirkja převyšuje všechny ostatní budovy. Z ochozu této věže, kam lze dojet výtahem, se nabízí pohled na panoráma města i blízkého okolí.

Za zmínku stojí i římskokatolický kostel Kristkirkja, který byl až do dokončení shora zmíněného chrámu největším kostelem na ostrově. V současnosti je pouhé jedno procento obyvatel ostrova katolického vyznání. Konečně pak třetím kostelem a důležitou stavební památkou, ležící v centru města, je luteránský Dómkirkjan. V národním muzeu jsou sbírky z doby vikingské a umělecká díla křesťanského středověku. Jsou zde soustředěny některé etnografické sbírky, jakož i ukázky malířské tvorby na ostrově. Finský architekt Alvar Aulto (tvůrce haly Finlandia v Helsinkách) je autorem, v r. 1968 postaveného, kulturního střediska, které je vybaveno knihovnou, koncertním sálem a dalším zařízením.

Reykjavík

Okružní plavby Reykjavík, Island: