Reykjavík - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
Přístavy
Island

Reykjavík

Hlavní město Islandské republiky leží v jihozápadní části stejnojmenného ostrova. Má 85 000 obyvatel a spolu s předměstími vytváří aglomeraci o počtu 120 000 obyvatel, což představuje více než polovinu celkového počtu obyvatel ostrova. Za zakladatele trvalého osídlení ostrova je pokládán Ingólfur Arnarsson. Od jeho jména byl odvozen i název osady Ingólfshöfödi v jižní části ostrova, kde se Arnarsson v roce 870 usídlil. Za několik let poté přesídlil do Rejkjavíku. Název v překladu znamená „kouřící zátoka“. Na sklonku 18. století získala osada městská práva. Přestože patřila k největším na ostrově, neměla víc než 200 obyvatel. V době před 1. světovou válkou však počet obyvatel města vzrůstá na 12 000. Podle sčítání obyvatel v r. 1925 byl počet obyvatel Rejkjavíku 22 000. Ve dvaceti následujících letech se počet obyvatel více než zdvojnásobil. V roce 1986 se zde uskutečnila vrcholná schůzka nejvyšších představitelů SSSR a USA.

V zátoce Faxaflói jsou dva přístavy a na poloostrově Reykjanes je mezinárodní letiště patřící k hlavnímu městu ostrova. V blízkosti přístavu jsou továrny na zpracování ryb, loděnice a strojírenské závody. V přístavu Sundarhöfen jsou velká obilná sila.

Kam se vydat během kotvení lodi v Kotoru

Centrem starého města a výchozím bodem k prohlídce Rejkjavíku je náměstí Austurvöllur. Při prohlídce je možno vystoupit na terasovitý kopec Arnarhóll, kde byl postaven památník zakladatele zdejšího osídlení Ingólfura Arnarssona a odkud je pěkný pohled na město. Dobře je vidět kamenné průčelí parlamentní budovy, která byla postavena v r. 1881. Nedaleko se nachází dvoupatrová vládní budova, sloužící v době dánské nadvlády jako státní vězení. Dnes je sídlem islandského prezidenta, ministerského předsedy, ministra zahraničních věcí a dalších státní úřadů Islandu. Věž kostela Hallgrimmskirkja převyšuje všechny ostatní budovy. Z ochozu této věže, kam lze dojet výtahem, se nabízí pohled na panoráma města i blízkého okolí.
Za zmínku stojí i římskokatolický kostel Kristkirkja, který byl až do dokončení shora zmíněného chrámu největším kostelem na ostrově. V současnosti je pouhé jedno procento obyvatel ostrova katolického vyznání. Konečně pak třetím kostelem a důležitou stavební památkou, ležící v centru města, je luteránský Dómkirkjan. V národním muzeu jsou sbírky z doby vikingské a umělecká díla křesťanského středověku. Jsou zde soustředěny některé etnografické sbírky, jakož i ukázky malířské tvorby na ostrově. Finský architekt Alvar Aulto (tvůrce haly Finlandia v Helsinkách) je autorem, v r. 1968 postaveného, kulturního střediska, které je vybaveno knihovnou, koncertním sálem a dalším zařízením.

Nejoblíbenější výlety lodních společností v Reykjavíku

  • Návštěva geologicko-termální oblasti Krisuvik a Vikingského muzea, délka 4 hod., cena cca 100 EUR
  • Zlatý okruh Islandem s vodopády Gullfoss, gejzíry a obědem, délka 8,5 hod., cena cca 170 EUR
  • Do srdce sopky Thrihnukagigur (bus, pěšky a platformové výtahy), délka 5 hod., cena cca 480 EUR
  • Přírodní dědictví Islandu, délka 5 hod., cena cca 100 EUR
  • Panoramatická prohlídka Reykjavíkem, délka 2,5 hod., cena cca 45 EUR
Příklady výletů jsou pouze orientační; aktuální nabídku obdržíte po rezervaci plavby.
Reykjavík

Naše tipy pro přístav Reykjavík

Menší lodě kotví v centru města v Old Harbour.

Většina výletních lodí však používá dok Sundahöfen vzdálený asi 3 km od centra. U tohoto mola mohou kotvit zároveň 2 výletní lodě a je zde vybudované dobré zázemí pro cestující.

Zpravidla jsou nabízeny shuttle autobusy zdarma.

<-- Mapka přístavu Reykjavík
Konkrétní místo kotvení vaší lodi si vždy ověřte!

Okružní plavby Reykjavík, Island: