Dubrovník - Okružní plavby

Dubrovník

Od 7. do 19. stol. byl Dubrovník jediným svobodným městem na chorvatském Jadranu. Dubrovník je zařazen organizací UNESCO do seznamu památek světového kulturního dědictví. Obzvláště zajímavá je nejstarší lékárna v Evropě z roku 1317 umístěná ve františkánském klášteře.

Staré město Dubrovník byl založen asi v první polovině 7. stol., po úpadku blízkého Epidaurumu, na místě, kde v současnosti stojí město Cavtat. Již koncem 8. stol bylo obklopeno zdí. Počátky plánované konstrukce se datují zpět do 13. stol. Hlavní tepnou je ulice Placa, dříve označována jako Stradun a začínající u kašny kryté plochou kopulí, nazvané podle stavitele Onofria della Cava a postavené r. 1444 a stala se městskou „páteří“, centrem města s překrásnými uličkami. Byly zde postaveny nové veřejné budovy, kostely a paláce. Rostoucí ekonomická síla, vzkvétající literatura, malířství a věda pozvedly jeho kulturní úroveň. Dubrovník měl silné loďstvo, sestávající z 200 námořních lodí a přes 5 000 námořníků. Jádro starého města obklopuje zeď, která má ve světě pouze několik konkurencí. Měří kolem 2 km, v některých místech je až 20 m vysoká a je ve výborném stavu. Obranný systém zabudoval tři kulaté a dvanáct pravoúhlých tvrzí, pět věží, dvě rohová opevnění a rozlehlou pevnost. Město je chráněno velkolepou pevností Revelin na východě a pevností Lovrijenac na západě. Nachází se zde také gotický palác Sponza za 16. stol., bývalá mincovna a pozdější celnice, kde je dnes muzeum. V gotickém slohu, později doplněném řadou renesančních prvků je Knížecí palác z poloviny 15. stol., který je snad nejkrásnější stavbou města. Mezi zajímavosti patří i Dominikánský klášter ze 14. – 15. stol., který se pyšní Tizianovým obrazem Maří Magdalény. Další obrazy Tizianovy školy a další díla vlámských mistrů jsou umístěna v Dómu, kde se zároveň nachází bohatá klenotnice.

Dubrovník

Kam se vydat v Dubrovníku

Své poznávání Dubrovníku můžete začít na náměstí Pile, odkud se snadno dostanete do starého města. Rozhodně si nenechte ujít procházku po městských hradbách, na které se dostanete 3 branami, u kterých se platí vstupné.

Nejoblíbenější plavby lodních společností z Dubrovníku

  • Dubrovnik – prohlídka města s průvodcem, více variant, orientační cena 45 EUR
  • Koupání na pláži Sv. Jakov, délka 4 hod., orientační cena 45 EUR
  • Sportovní výlet v mořském kajaku, délka 4,5 hod., orientační cena 50 EUR
  • Medjugorje, místo zjevení Panny Marie, délka 10 hod., orientační cena 70 EUR

Naše tipy pro cestování Dubrovníkem

Lodě kotví buď na širém moři a transfer na pevninu se realizuje v člunech do starého přístavu. Větší lodě kotví v přístavu Gruz harbor při nábřeží Obala Ivana Pavla II., vzdálenost do centra je cca 2,5 km. Přímo proti terminálu jsou zastávky místních autobusů, které odjíždějí do města zhruba každých 10 minut.

Mapka přístavu Dubrovník:

Okružní plavby z Dubrovníku, Chorvatsko: