Gibraltar - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
Přístavy
Velká Británie

Gibraltar

Díky strategické poloze (nejjižnější výběžek Pyrenejského poloostrova) osídlen již od starověku. V 8. století zde Arabové vybudovali pevnost Džebel al-Tárik (Tárikova skála – odtud jméno), která byla dobyta Španěly až roku 1462. Během válek o španělské dědictví se roku 1704 zmocnili Gibraltaru Britové. Roku 1967 se většina obyvatel Gibraltaru vyslovila pro setrvání v koloniálním svazku s Velkou Británií. Roku 1969 byla přijata nová ústava kolonie, kterou se Gibraltaru dostalo samosprávného statutu. Téhož roku zahájilo Španělsko blokádu Gibraltarského poloostrova, a přestože ji roku 1985 ukončilo (částečně již roku 1982), stále trvá na svých nárocích na toto území.

V současnosti patří Gibraltar k jedné z nejžádanějších zastávek výletních lodí. Ty zde ale díky nesmírně vysoké ceně přístavních poplatků kotví většinou jen několik hodin.

Gibraltar

Naše tipy pro cestování Gibraltarem

Město je z přístavu velice snadno dostupné pěšky a na chodnících jsou turistické navigační čáry. Taxi jsou dostupné přímo u terminálu; přeprava je většinou za pevné a poměrně vysoké ceny. Trvejte na včasném návratu do přístavu! a raději si nechte větší časovou rezervu.

Okružní plavby Gibraltar: