Víza - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
Plavby-info

Víza

Na plavbu je možné vycestovat pouze s platným dokumentem. Je požadovaný cestovní pas, a to i pro dítě, včetně kojenců. Cestovní pas musí mít platnost delší o minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu, některé země však vyžadují ještě delší platnost. Některé státy požadují výhradně biometrický pas. Více informací na stránkách Ministerstva vnitra: cestovní doklady

Přehled vízových podmínek

Níže uvádíme podmínky vstupu do zemí (přístavů), které jsou nejčastěji navštěvované výletními loděmi.

Rusko

V případě, že se zúčastníte organizovaných fakultativních výletů, které nabízí lodní společnost, bude cena za vystavení víza započítána do ceny výletu a není nutno si zajistit vízum předem.
Elektronická víza Ruské Federeca pro návštěvy města Petrohrad (Sankt Peterburg) a Leningradské oblasti: Od 1. 10. 19 je možné získat elektronické vízum zde: E-visa do Petrohradu. Více informací o možnosti a podmínkách získání vize nalezenete zde: MZV- Rusko - Víza a režim vstupu.

USA, Americké Panenské ostrovy (US Virgin Islands, např. St. Thomas), Portoriko

Na příslušném pasovém oddělení je třeba zažádat o vystavení biometrického pasu (e-pasu). K cestě bez víz se občané ČR musí prokázat e-pasem. Další užitečné informace naleznete na stránkách MZV v sekci Cestujeme: Režim vstupu.
Na webové stránce nutné vyplnit žádost Elektronického systému cestovní registrace (ESTA). Žádost můžete vyplnit v českém jazyce. Po vyplnění a odeslání žádosti vám bude během několika minut zaslána odpověď. Udělování povolení vstupu do USA bylo po teroristických útocích ve světě zpřísněno.
Vstup na elektronický formulář ESTA
Pokud máte stále platná víza, nemusíte již registraci ESTA vyplňovat. Můžete cestovat na vaše platná víza v platném pasu. V případě dalších otázek, týkajících se bezvízových cest, kontaktujte: consprague@state.gov.

Indie

Je vyžadováno turistické vízum s vícenásobným vstupem. Toto vízum nelze získat na palubě, takže si ho občané ČR musí opatřit před odjezdem prostřednictvím webových stránek India Visa Online.

Čína

Pro Čínu je zapotřebí vízum, a to buď vstupní vízum (jednovstupné) nebo s vícenásobným vstupem (platné alespoň pro dva vstupy v závislosti na itineráři plavby). Toto vízum nelze získat na palubě, takže si ho občané ČR musí opatřit před odjezdem prostřednictvím čínského konzulárního úřadu.
Pro město Sanya (Čína) je zapotřebí turistické tranzitní vízum. Costa se postará o potřebné formality nutné k jeho získání při připlutí do země. Příslušné poplatky vám budou naúčtovány na palubě.

Vietnam

Pro Vietnam je zapotřebí tranzitní vízum: Costa se postará o potřebné formality nutné k jeho získání při příjezdu do země. Příslušné poplatky (cca 6 USD/os.) vám budou naúčtovány na palubě. Pokud by se nicméně tento stav změnil, hosté budou informováni při nejbližší možné příležitosti.

Indonésie

Pro návštěvu Indonésie je zapotřebí tranzitní vízum, které bude zajištěno před připlutím. Cena víza je cca 25 USD a bude naúčtována na lodní účet cestujícího.

Kambodža

Pro občany EU se vydávají víza při příjezdu: na letišti nebo na palubě lodi. Turistické vízum stojí 30 USD / pas a zároveň je vybírán poplatek za vystavení ve výši 10 USD; host tedy musí uhradit 40 USD/osoba. Hosté zaplatí víza prostřednictvím palubního účtu.

Srí Lanka

Jsou akceptována E-visa nebo tranzitní víza. (V rámci pilotního projektu aplikovaného v době od 1. srpna 2019 do 31. ledna 2020 je turistické vízum udělené při příletu na základě této autorizace vydáváno bezplatně.) Pokud se jedná o 1 vstup, jsou tranzitní víza zdarma, změny vyhrazené! Vyřízení zde: Electronic Travel Authorization

Ostrovy Indického oceánu

Pro plavby na ostrov Mauricius a pro plavby v Indickém oceánu se Costa postará o potřebné formality, které se vyřizují se na palubě za příslušný poplatek. Pokud se situace změní, Costa bude cestující informovat při nejbližší možné příležitosti.

Austrálie

Pro vstup do země je požadováno vízum nebo registrace ETA (Electronic Travel Authority) - vstup do registrace ETA.

Plavby kolem světa

Je potřeba strojově čitelný pas platný alespoň 6 měsíců po skončení plavby. Všechna potřebná víza je třeba si zajistit před odplutím.Důležité odkazy:
Portál Ministerstva zahraničních věcí, sekce Cestujeme
Přehled států s bezvízovým stykem