Oficiální prohlášení lodních společností - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
Novinky

Oficiální prohlášení lodních společností

k situaci s nákazou koronavirem
V souvislosti s šíříci se nákazou koronavirem vydaly lodní společnosti tato prohlášení:

Vyjádření Costa Cruises - 26. 2. 2020

Nyní, když Světová zdravotnická organizace zvýšila svou celosvětovou úroveň pohotovosti, se společnost Costa Cruises rozhodla dále posílit preventivní opatření uplatňovaná na její flotilu lodí s cílem zajistit maximální bezpečnost hostů a posádky.

Hostům, návštěvníkům a členům posádky jakékoli státní příslušnosti, kteří cestovali z Číny, Hongkongu a Macaa po pevninské Číně, Hongkongu a Macau během 14 dnů před nástupem na palubu, není dovoleno nalodit na lodě Costa. Stejné opatření se vztahuje na ty, kteří byli v kontaktu s podezřenými nebo potvrzenými případy Coronaviru, u nichž bylo příslušným zdravotním orgánům pravidelně podáváno prohlášení. Od 22. února, s ohledem na současné vypuknutí viru v řadě různých italských měst, se společnost Costa Cruises také rozhodla odepřít nástup na palubu všem zákazníkům pocházejícím z jednoho z těchto měst (konkrétně Casalpusterlengo (Lodi), Codogno (Lodi), Castiglione D'Adda (Lodi), Fombio (Lodi), Maleo (Lodi), Somaglia (Lodi), Bertonico (Lodi), Terranova dei Passerini (Lodi), Castelgerundo (Lodi), San Fiorano (Lodi) v Lombardii a Vò Euganeo (Padova) v oblasti Veneto) a další města, která by měla být v budoucnu přidána na seznam zveřejněný italským ministerstvem zdravotnictví. Společnost Costa Cruises proto kontaktuje cestující s bydlištěm v těchto městech, ať už přímo, nebo prostřednictvím cestovních kanceláří, aby jim sdělili toto rozhodnutí a jak získat plnou náhradu. Vzhledem k rychle se měnící povaze situace bude toto omezení rozšířeno také na všechny oblasti uvedené ve varování vydaném italským ministerstvem zdravotnictví a souvisejícími zdravotními úřady. Žádná z exkurzí, které mají naši hosté k dispozici, navíc nebude zahrnovat návštěvu webů v regionech Piemont, Lombardie a Veneto. Všichni nastupující hosté, návštěvníci nebo členové posádky dostávají specifický lékařský dotazník před screeningem, aby lépe posoudili jejich vhodnost pro nástup. Každý, kdo nastoupí na naše lodě, bude podroben detekci tělesné teploty: každému, kdo má tělesnou teplotu vyšší než 37,8 ° C, bude odepřen přístup na loď. Costa zaručuje hostům a posádce nejvyšší standardy čistoty na palubě svých lodí díky přísným dezinfekčním protokolům a použití dezinfekčních prostředků účinných proti Coronavirus. Bezpečnost a zdraví cestujících je prioritou Costa Cruises. Na lodích Costa Cruises se přijímají preventivní opatření, včetně detekční kontroly hostů a posádky, pokud to okolnosti vyžadují. Kromě toho jsou všechny lodě ve flotile vybaveny zdravotnickými zařízeními s vyhrazeným personálem, které jsou k dispozici 24 hodin denně, a mohou se spolehnout na radu a podporu profesionálů a specializovaných externích zdravotnických zařízení. Výletní plavba je jedním z nejlépe vybavených a zkušených v oblasti ochrany zdraví. Pro 4 Costa lodě, které působí v Číně od 25. ledna 2020, v návaznosti na rozhodnutí ministerstva kultury a cestovního ruchu Čínské lidové republiky pozastavit cestovní a turistické činnosti jako formu prevence a kontroly jako Společnost se rozhodla zrušit všechny plavby s odletem z Číny do poloviny března. Hosté, kterých se zrušení týká, budou vráceni nebo se mohou rozhodnout přesunout svou rezervaci na jiné místo odjezdu. Tyto plavby se prodávají pouze v Číně na čínský trh.

Opatření pro všechny lodě flotily MSC

Vážení přátelé,
s ohledem na vypuknutí koronaviru v Číně společnost MSC Cruises podnikla okamžitá preventivní opatření pro zdraví a pohodu všech svých cestujících a posádky celé flotily. Společnost MSC Cruises od 24. 1. 2020 podnikla řadu opatření a vzhledem k nejnovějšímu vývoji situace kolem koronaviru provedla další kroky v oblasti veřejného zdraví na svých lodích. Ačkoliv se koronavirus neobjevil na žádné z MSC lodí, tato opatření představují další kroky k zajištění zdraví a pohody cestujících a posádky.
  • Cestující všech národností jsou povinni vyplnit dotazník před naloděním, aby bylo zajištěno, že se na loď nedostane nikdo, kdo navštívil pevninskou Čínu během posledních 30 dnů. Každý, kdo vycestoval z pevninské Číny nebo navštívil pevninskou Čínu, nebude vpuštěn na loď a budou mu vráceny peníze. Ujistěte se, že tato informace bude sdělena vašim zákazníkům.
  • Všichni cestující i posádka budou muset podstoupit povinné bezdotykové měření teploty před naloděním u každé plavby kdekoliv po světě. Osoby, které budou mít známky nebo příznaky nemoci jako je horečka (≥38 C°) nebo zimnice, kašel či potíže s dýcháním, nebudou vpuštěny na loď a budou jim vráceny peníze prostřednictvím jejich cestovního pojištění.
  • Zvýšená hloubková sanitace na každé lodi celé flotily.
  • Cestující, u kterých se projeví příznaky horečky, budou izolováni ve své kajutě. Stejné opatření bude platit i pro jejich blízké osoby, cestující ve stejné kajutě, rodinné příslušníky i pro každého člena posádky, který tyto cestující mohl obsluhovat. Tato opatření navazují na předchozí kroky přijaté minulý týden. Cestující a posádka, kteří minulý týden přicestovali z pevninské Číny, byli již při nalodění vyšetřeni a požádáni, aby hlásili jakékoliv příznaky nemoci palubnímu zdravotnickému středisku. Od vypuknutí koronaviru v Číně společnost MSC Cruises pečlivě sledovala veřejné zdraví a bezpečnost v každém regionu, kde plují její lodě. Společnost konzultovala mezinárodní a místní zdravotnické úřady, aby mohla dodržovat jejich rady a doporučení.
Angelo Capurro, Global Executive Directors

Další posílení bezpečnostních opatření na palubách lodí Costa Cruises

Janov, 31. ledna 2020
V návaznosti na celosvětovou pohotovost vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací Costa Cruises se rozhodla dále posílit preventivní opatření na své flotile s cílem zaručit maximální bezpečnost cestujících a posádky.

K dnešnímu dni nebudou moci na palubu lodí Costa Cruises vstoupit žádní cestující ani členové posádky žádné státní příslušnosti, kteří během posledních 14 dnů vycestovali z pevninské Čínu nebo cestovali skrze ni.

„Costa Cruises udržuje úzký kontakt s mezinárodními i místními zdravotnickými úřady, abychom mohli zajistit neustálou ochranu a monitorování zdraví,“ řekl prezident Costa Cruises Neil Palomba. „Naše zdravotnické týmy na palubě jsou také průběžně informovány naším ústředním lékařským oddělením a zaručují že na palubě všech lodí naší flotily budou použity postupy a prověrky pro běžnou i mimořádnou prevenci, v závislosti na vývoji mezinárodních scénářů.

Mezi opatření, které společnost již přijala za posledních několik týdnů, patří zavedení lékařského formuláře a screeningů před naloděním, včetně kontrol teplot u osob, kteří z jakéhokoliv důvodu vykazují symptomy horečky či dýchacích obtíží. Všechna data ohledně symptomů nemocí získaná během screeningu před naloděním jsou spravována našimi zdravotníky a umožňují jim rozhodnout se případ od případu, zda cestující či člen posádky bude vpuštěn na palubu.

Bezpečnost a zdraví našich cestujících je nejvyšší prioritou Costy. Na lodích Costa Cruises se přijímají preventivní opatření, jako je screening cestujících a členů posádky, pokud to okolnosti vyžadují. Kromě toho jsou všechny lodě ve flotile vybaveny zdravotnickými zařízeními s vyhrazeným personálem, který je k dispozici 24 hodin denně a který se může vždy spolehnout na rady a podporu odborníků a externích zdravotnických zařízeních. Cestovní průmysl výletních lodí je jeden z nejlépe vybavených a zkušených v oblasti ochrany zdraví.

Zdravotní opatření na lodích Carnival

K naší nejvyšší odpovědnosti patří zdraví a bezpečnost našich hostů a posádky. Pečlivě sledujeme šíření Coronaviru, který byl poprvé detekován ve městě Wuhan, provincie Hubei, Čína. Přestože jsou rizika pro naše hosty a posádku nízká, naši zdravotničtí odborníci úzce spolupracují s americkými středisky pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za účelem provádění doporučených screeningových, preventivních a kontrolních opatření pro naše lodě.

V souladu s pokyny Cruise Lines International Association a s ohledem na zdraví a bezpečnost hostů a posádky zavedou výletní lodě, včetně těch našich, cestovní omezení. V souladu s tím nebudou moci na lodích plavit všichni hosté, kteří cestovali do Číny za posledních 14 dní před dnem nalodění.

Bahamská vláda také informovala výletní lodě, že hosté, kteří byli v Číně v posledních 20 dnech před datem příjezdu na Bahamy, nebudou moci vystoupit v bahamském přístavu, kde lodě zakotví.

Pokud byli cestující v Číně během posledních 14 dní před naloděném nebo pokud mají klienti plavbu se zastávkou na Bahamách a navštívili Čínu za posledních 20 dní před plánovaným příjezdem na Bahamy, kontaktujte prosím zákaznickou linku na čísle 1-800-CARNIVAL, abychom mohli projednat vaši situaci a podle potřeby vyřídit.

Všichni hosté a prodejci plaveb byli na plavbách, kterých se týká toto opatření, upozorněni. Věnujte, prosím, pozornost dopisům, které byly distribuovány hostům s rezervacemi na jakýchkoli plavbách na Bahamách a mimo Bahamy do 3. února 2020. Budeme posílat další informace k případným nadcházejícím plavbám.

Upřímně litujeme jakéhokoli zklamání, které to může způsobit, a žádáme vás o porozumění.

Carnival Cruise Line

--------------

Pokud vydají k této situaci prohlášení i jiné lodní společnosti, bezodkladně je zde zveřejníme.