Atrakce na říčních plavbách Evropou. Zn. to musíte vidět - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
Magazín

Atrakce na říčních plavbách Evropou. Zn. to musíte vidět

Říční výletní lodě patří k prvním, které se po koronavirové pauze opět vydávají na plavby. Během nich můžete spatřit na trasách po Dunaji, Rýnu či Rhôně celou řadu úchvatných lokalit – soutěsky, přírodní rezervace i historická města. Vybrali jsme pro vás několik z nich – a na vás je na vlastní oči se přesvědčit, která z nich jsou nejhezčí.

Město Ostřihom u Dunaje

Místo, kde se psala historie? V Ostřihomi (Esztergom) vzniklo zásluhou Štěpána I. Svatého první arcibiskupství už v roce 1000, do 13. století to bylo také uherské hlavní město. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha z počátku 19. století platí za největší křesťanský chrám v Maďarsku. Most Marie Valérie přes Dunaj z roku 1895 byl za války zničen německou armádou a obnoven až v roce 2001.

Říční plavby Ostrihom

Rýnská soutěska Loreley

Nejužší místo na Rýnu od švýcarských hranic po jeho ústí patřilo kvůli prudkému toku a kamenům pod hladinou na historických plavbách k nejdramatičtějším. To je dnes díky moderním technologiím minulostí a turisté se o to více můžou kochat romantikou lokality v čele se skálou, tolik opěvovanou umělci (např. báseň Die Lore-Ley od Heinricha Heineho z roku 1824).

Říční plavby Loreley

Město Avignon na Rhôně

Poslední velké město na Rhôně před jejím ústím do Středozemního moře představuje papežský Avignon. Svou přezdívku získalo podle papežů, kteří zde sídlili mezi lety 1309 a 1377. Proto se Avignon pyšní Papežským palácem, katedrálou, zříceninou románského opatství sv. Rufa a řadou dalších pamětihodností. Největší zájem návštěvníků přitahuje poloviční Avignonský most.

Dunajské údolí Wachau

Ze severní strany ho svírá Žulovo-rulová vysočina (např. vrchol Große Peilstein – 1 061 m), na jihu se zvedají Ybbstalské Alpy (Ötscher – 1 893 m). Údolí Wachau zdobí nejen kouzelná okolní krajina, ale také četné architektonické památky v čele s klášterem Melk a rozsáhlé vinohrady produkující lahodné odrůdy. Výsledek představuje zápis na seznam UNESCO a jedna z nejúžasnějších pasáží dunajské plavby.

Říční plavby Wachau

Město Antverpy u Rýna

Antverpy, světoznámé diamantové centrum, se sice rozkládají na řece Šeldě, ovšem díky kanálu o délce několika desítek kilometrů se do nich lze dostat i z Rýna. A rozhodně to stojí za to, neboť rozsáhlý přístav, neuvěřitelná budova přístavní správy, gigantická katedrála Panny Marie, renesanční radnice či honosná Vlámská opera vám doslova vyrazí dech. Obdivovat můžete památky UNESCO (budova nakladatelství Plantin-Moretus z 16. století, dům Guiette od architekta Le Corbusiera), příjemnou procházku nabízí okolí starého přístavu s hipsterskou atmosférou.

Říční plavby Antverpy

Schlögenská klička na Dunaji

Dunaj se na svém toku ohýbá na mnoha místech, žádné se však zřejmě nevyrovná smyčce Schlögener Schlinge zhruba v polovině plavby mezi Pasovem a Lincem. Řeka se tady otáčí pod úhlem 180 stupňů, kolem šumí hluboké lesy a turisté nestačí fotit nádherné přírodní scenérie. Za zmínku stojí, že právě v této části svého toku se Dunaj dostává nejblíže k českým hranicím (necelých 20 km).

Město Koblenz na soutoku Rýna a Mosely

Tam, kde široký Rýn pohlcuje poklidnou Moselu, začalo již kolem roku 9 př. n. l. růst význačné město Koblenz. Z řady pomníků jeho dlouhých dějin mu dnes dominuje citadela Ehrenbreitstein, bazilika svatého Kastora, gotický most Balduinbrücke a středověký hrad. I přes narušení kouzelného historického panoramatu města tu do roku 2026 může přes Rýn hned vedle soutoku jezdit visutá gondolová lanovka.

Říční plavby Koblenz

Dunajská delta

3 500 živočišných druhů (z toho 300 druhů ptáků a 90 druhů ryb), 1 200 druhů rostlin, zápis mezi světové dědictví UNESCO, ochrana formou národního parku – již tato fakta svědčí o výjimečnosti delty Dunaje, jejímž prostřednictvím veletok končí v Černém moři svou úžasnou pouť evropským kontinentem. Velkou výletní lodí lze projet pouze hlavní ramena, avšak po vedlejších kanálech se pořádají naučné výpravy, na kterých uvidíte například největší kolonie pelikánů v Evropě.

Město Kolín nad Rýnem

Majestátný Rýn a slavné město Kolín budete mít jako na dlani z věže katedrály sv. Petra, která se vypíná do výšky přes 157 metrů. Uvidíte, jak se tady řeka kroutí ve dvou výrazných obloucích, spatříte proslulý železniční most Hohenzollernů nebo můžete obdivovat mohutný kostel sv. Martina. Přes veletok se dostanete také kabinovou lanovou dráhou, propojující oblíbený Rheinpark se zoologickou zahradou.

Říční plavby Kolín nad Rýnem

Dunajská soutěska Železná vrata

Možná nejúžasnější úsek Dunaje se zařezává do úzkých skalních soutěsek mezi jižním výběžkem Karpat a severním zakončením Staré Planiny na srbsko-rumunské hranici. Dříve zde lodě nemohly plout kvůli četným kataraktům (divoký tok na pomezí peřejí a stupňovitých vodopádů). Původní romantika se sice kvůli vybudování přehradní hráze Železná vrata trochu vytratila, ovšem dojem z impozantních soutěsek (z nichž nejužší Velký Kazaň dosahuje šířky pouhých 150 metrů a hloubky dna 53 metrů) zůstává.

Říční plavby Železná vrata