Průlivy ve Středomoří - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
ČLÁNKY

Průlivy ve Středomoří

Středomoří je s Atlantským oceánem je spojeno Gibraltarským průlivem, s Černým mořem průlivy Dardanely a Bospor a Marmarským mořem, s Rudým mořem umělým Suezským průplavem.

Bosporský průliv

Bosporský průliv o délce 31 km spojuje Černé moře s mořem Marmarským. Ve svém nejužším místě je široký 660 m, v nejširším 3 700 m. Rychlost jihozápadního povrchového proudění je 3 – 4 km za hodinu.
Hloubka průlivu turecky zvaného Istanbul – Bogazi, zajišťuje možnost proplutí i velkých zaoceánských lodí. Tímto průlivem poplujete do přístavu Istanbul nebo při plavbách do Černého moře.

Historické události Bosporského průlivu:
Podle antické báje byl průliv nazván podle milenky samotného boha Dia, dívky Ió, kterou Diova žárlivá manželka proměnila v krávu. Ta, stižena šílenstvím, prchla z Řecka do Egypta. Protože v této podobě při své cestě dvakrát přebrodila průliv, nazvali jej Bosporus – Brod skotu.V roce 1973 byl průliv překlenut mostem spojujícím Evropu s Malou Asií.


Its a dream to be in Istanbul bosphor turecko

Bospor, Istanbul, Turecko

Dardanely

Průliv Dardanely spojuje v délce 120 km moře Marmarské s mořem Egejským. Na nejužším místě je široký 1 300 m, na nejširším 18,5 km. Největší hloubka průlivu je něco málo přes 100 m. Průliv mezi evropským poloostrovem s městečkem Galliopoli (turecky Gelibolu) a maloasijsou pevninou má turecký název Canakkale bogazi. Tímto průlivem polujete na plavbě do Istanbulu nebo do Černého moře.

Historické události průlivu Dardanely:
Název průlivu je podle mýtu odvozen od Dardana, syna nejvyššího boha Dia a Atlantovy dcery Elektry. K tomuto průlivu se váže stará řecká báje o dívce Hellé, která se svým bratrem Frixem unikla za pomoci své matky, bohyně Nefely, na beranu se zlatým rounem před úklady macechy. Hellé se při letu nad úžinou na zlatém beranu neudržela a vody, v nichž našla smrt, byly na její památku nazvány mořem Helléniným – Helléspontos. Trojská válka, popisovaná v Homérově Iliadě, měla nesporně svou pravou příčinu ve strategickém významu města Trója, které ovládalo přístup k úžině a tím i námořní cesty z Egejského a Středozemního moře do moře Černého. Průliv je zároveň místem, kde se odehrál, umělecky mnohokráte zpracovaný, příběh starořecké báje o kněžce Afroditina chrámu Héře, která žila v Sestu na evropském břehu Helléspontu a jejím milenci Leandrovi z maloasijského města Abýdos. Touto úžinou připlouvali Peršané na válečnou výpravu do Řecka. Roku 334 př. n. l. začíná Alexandr Veliký v těchto místech své legendární tažení na východ. V r. 1190 přeplul úžinu s křižáckým vojskem římský císař Fridrich Barbarossa. Od r. 1356, kdy průliv padl do rukou Osmanů, je (podobně jako Bospor) součástí Turecka.

sea - marmara - turkey

Marmarské moře, Turecko

Messinská úžina

Messinský průliv je průlivem mezi jižní Itálií a Sicílií a je také častou zastávkou na trasách okružních plaveb. Jeho celková délka je 42 km. Na nejužším místě mezi kalábrijským útesem Scilla a sicilským majákem Farem měří 3,2 km. Na italském pobřeží průlivu se nachází město Reggio, di Calabria a na severovýchodním sicilském výběžku, přiléhajícímu k úžině, leží město Messina, správní středisko stejnojmenné provincie.

Historické události Messinského průlivu:
Průliv je znám z řecké mytologie jako sídlo dvou mořských oblud Scylly a Charybdy. Postavy jsou zosobněním nebezpečí úskalí a nebezpečí vírů vyvolávaných střetem dvou moří. Komu se zdařilo uniknout jednomu nebezpečí, stal se obětí druhého. Město Mesina vzniklo v 8. století př. n. l. Jeho vývoj byl poznamenán skutečností, že se nacházelo v průsečíku mocenských zájmů. Město, které má dnes 250 000 obyvatel, bylo v roce 1908 postiženo ničivým zemětřesením, které si vyžádalo přes 60 000 obětí na lidských životech.

Madonnina del Porto statue and Coast Guard station in Port of Messina. The Mediterranean Sea, Island of Sicily, Italy, Southern Europe

přístav Messina, Itálie

Otrantský průliv

Otrantský průliv se nachází mezi nejvýchodnějším výběžkem italské pevniny, zvaným Capo d´Otranto a západním výběžkem balkánského poloostrova. Je široký 76 km. Největší naměřená hloubka je 1 080 m. Několik kilometrů od městečka Otranto, které má dnes asi 5 000 obyvatel, se nachází jeden z majáků, které zajišťují bezpečnost plavby.

Historické události Otrantského průlivu:
Byl znám již v době Římanů jako důležitý opěrný bod, zvaný Hydruntum. V průběhu historie sdílí osudy zemí adriatické oblasti. Jeho ovládnutí Itálií bylo v nedávné minulosti součástí nacionalistické doktríny Mare nostro clauso.

Puglia Otranto1 tango7174

Ontranto, Itálie

Gibraltarský průliv

Gibraltar je dlouhý 65 km, nejširší je mezi Trafalgarským mysem a mysem Spartel na západě a na východě na spojnici mezi poloostrovem Gibraltar s výběžkem Alamia na africkém kontinentě. Nejužší místo 14,2 km leží mezi Tarifou ve Španělsku a výběžkem Cirest v Maroku.
Největší hloubka 1 181 m byla naměřena na východě mezi Gibraltarem a Ceutou. Nejmělčí místo je na západě, kde se pod vodou táhne pevninský práh v hloubce 320 m.

Historické události Gibraltarského průlivu:
Ve starověku byl průliv nazýván Heraklovými sloupy. V roce 711 n. l. se v době islámské expanze přepravil arabský vojevůdce Tarik z Ceuty na Pyrenejský poloostrov. V zátoce Algeciras založil pevnost Džebel Tarik. Z tohoto názvu vzniklo pozdější označení Gibraltar.
Od roku 1462 náležel průliv Španělsku. Pod britskou svrchovanost se dostal v roce 1704. Byla na něm zbudována mohutná základna válečného námořnictva.
V současné době je jednou z nejdůležitějších námořních a leteckých základen sloužících Severoatlantickému paktu. Její další existence je předmětem stálých sporů mezi Británií a Španělskem.

Rock of Gibraltar seen from Punta Carnero

Gibraltar, Velká Británie