Atrakce a přístavy na plavbě po Rýnu, Mohanu a Mosele - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
ČLÁNKY

Atrakce a přístavy na plavbě po Rýnu, Mohanu a Mosele

Rýn patří mezi nejvýznamnější evropské řeky. Pramení ve Švýcarsku a protéká postupně 6 dalšími zeměmi. Po 1 240 km ústí v široké deltě, společné s řekou Maas, do Severního moře. Jeho tok je významnou dopravní tepnou, a to především díky stabilní výši hladiny.
Z pohoří Fränkische Alb přitéká z pravé strany do Rýna 524 km dlouhá německá řeka Mohan (německy Main). Obě řeky díky kanálu Rýn - Mohan - Dunaj spojují oblast s Černým mořem.

Rýnskou flotilu lodí společnosti A-Rosa tvoří elegantní lodě Aqua, Brava, Viva a Flora, které jsou dobře rozeznatelné podle velké rudé růže na trupu.

V povodí těchto 3 řek se nabízí krátké zájezdy v trvání 4 - 5 nocí, dále pak mnoho oblíbených tras týdenních plaveb a také 2 trasy 10denní. Trasy za poznáním měst jsou v mírné převaze nad trasami zaměřenými převážně na přírodní krásy.

Během své říční pouti navštívíte tato zajímavá místa:

Metropole Amsterdam

Pro město je typická velká různorodost, nejlepší je objevovat ho na kole, příjemné jsou také lodní projížďky po bezpočetných kanálech. Turisticky nejatraktivnější multikulturní a pohodou dýchající čtvrť kanálů, zvaných grachty, je zapsaná na seznamu památek UNESCO. Koncentrace muzeí je v Amsterdamu nebývalá, a tak zajděte alespoň do nově zrekonstruovaného Rijksmuseum, kde se vystavují největší umělecké sbírky v Nizozemsku.
Fakultativní výlety: Okružní jízda městem, cena 37 EUR
Člunem po grachtech, cena 29 EUR

Přístav Rotterdam

Siluetu největšího evropského přístavu tvoří moderní mrakodrapy a také asymetrický lanový Erasmův most přes řeku Maas.
Fakultativní výlet: Okružní jízda městem, cena 37 EUR

Oblast IJsselmeer

Největší nizozemské jezero IJsselmeer leží mezi Severním mořem a tzv. Wattovým pobřežím, tvořeným rozsáhlými písečnými mělčinami, které jsou za přílivu zaplavené mořem a obnažují se opět s odlivem. Ohromné jezero vzniklo přehrazením mořského zálivu a je oblíbeným místem rekreace. Břehy jsou jako stvořené pro dlouhé procházky či vyjížďky na kole, malá městečka se mohou pochlubit zajímavými dějinami, inspirativním uměním a spoustou kulturních akcí.

Město Antverpy

Ve světově známé centrum obchodu s diamanty sídlí hned 1 600 firem, zabývajících se tímto jedinečným minerálem. Najdete zde i diamantovou burzu a muzeum diamantů. Půlmilionové město je zároveň významným evropským přístavem. Starý přístav byl přetvořen na moderní čtvrť s loftovými byty, alternativními divadly a diskotékami. Podél nábřeží řeky Šeldy kotví elegantní luxusní jachty a pohodovou atmosféru dotvářejí pouliční kavárny.
Fakultativní výlet: Rubensův dům a brusírna diamantů, cena 34 EUR, na kole, vstupné v ceně

Antwerpy

Foto: Antwerpy, fotogalerie A-Rosa

Město Gent

Universitní město, jehož kulisy tvoří impozantní stavební památky, kypí životem díky bohaté nabídce kulturních akcí. Obzvláště živo je zde během kulturního a hudebního pouličního festivalu v červenci.

Město Brusel

Pro hlavní město Belgie, sídlo NATO a institucí EU, je typické pestré složení obyvatelstva, z nichž značnou část tvoří přistěhovalci z mnoha koutů světa. Symbolem města je Manneken Pis, soška čůrajícího chlapečka a pak zajímavá stavba Atomium ve tvaru krystalové mřížky železa. Pokud si sem zajdete na oběd do samoobslužné restaurace v nejvyšší kouli, pokocháte se i krásným výhledem na celé město.
Fakultativní výlet: Okružní jízda městem, cena 45 EUR

Město Düsseldorf

Centrum města tvoří proslavená ulice s luxusními obchody, zvaná "Kö". Město oživují četné parky, zelená prostranství i pečlivě upravená nábřeží. Historické jádro města Kaiserswerth leží přímo na břehu Rýna. Určitě zajděte do Rýnské ulice, kde stojí místní pivovar s restaurací Uerige, kde můžete ochutnat znamenité pivo Altsbier. Pivnic s venkovním i vnitřním posezením je v Düsseldorfu na 300!
Fakultativní výlet: Okružní jízda městem a nákupy, cena 25 EUR

Město Kolín nad Rýnem

Od prvního okamžiku vás město vás pohltí svou přátelskou atmosférou. Při procházce centrem narazíte na mnoho typicky německých pivnic. Zdejší pivo Kölsch má správný říz a skvěle zažene žízeň, a tak ho rozhodně vyzkoušejte. Po příjemném osvěžení vystoupejte na 157,38 m vysokou věž kolínské katedrály sv. Petra. Budete odměněni úžasným výhledem na město a řeku Rýn.

Město Koblenz

Významné průmyslové město na soutoku Mosely a Rýna vás nadchne svými pečlivě zrekonstruovanými domy, středověkými kostely a bazilikami i romantickými úzkými uličkami starého města. Na kopcích kolem soutoku uvidíte mnoho obranných pevností a citadelu Ehrenbreitenstein. Debbekooche, dříve jídlo chudých, je dnes regionální specialitou, které se skládá ze strouhaných brambor, cibule, vejce, špeku a sušeného masa.
Fakultativní výlet: Lanovka a pevnost Ehrenbreitstein, cena 29 EUR

Město Rüdesheim

Toto strategické místo na toku Rýnu bývalo chráněné čtyřmi hrady. Při toulkách příjemnými malými uličkami s krásně vyzdobenými fasádami domů se dostanete také do Drosselgasse, která je přezdívaná "nejdelší výloha s vínem na světě". Na okolních svazích se totiž rodí vynikající víno a zdejší vinařská oblast je vyhlášená.

Rudesheim

Foto: Německo, Rüdesheim; fotogalerie A-Rosa

Město Mohuč

Středoněmecké město (německy Mainz) je proslavené svými karnevalovými průvody a všeobecným veselím. Nejvýznamnější památkou města je katedrála svatého Martina a svatého Štěpána s bohatě zdobenými hrobkami arcibiskupů a krásnými oltáři. Významnou stavbou je i kurfiřtský zámek, významné dílo německé renesance. Ze slavných rodáků připomeňme Johannese Gutenberga, vynálezce knihtisku.

Město Würzburg

V sídlu nejstarší německé univerzity dodnes zní veselé hlasy početných řad studentů. Světoznámou památkou tohoto významného bavorského města je Würzburská rezidence. Rozlehlý barokní palác tvoří tři křídla a komplex doplňuje krásná zámecká zahrada.

Město Frankfurt nad Mohanem

Moderní finanční a správní budovy se šplhají až do nebe a tvoří zajímavý kontrast k starému městu s historickými budovami a hrázděnými domy. Slavný rodák J. W. Goethe by se divil, jak se jeho město proměnilo na významné finanční a burzovní centrum i nejvýznamnějším dopravní uzel Hesenska i celé Evropy. Příjemné procházky po nábřežích Mohanu vám dají zapomenout na každodenní starosti.

Úsek Loreley

Úzké řečiště a skalní prahy pod umělci hojně opěvovanou skálou bývaly velice nebezpečným místem pro lodě. Podle pověsti kradla krásná dívka mužům rozum a přiváděla je k záhubě. Malebná krajina byla v roce 2002 zapsaná na listinu UNESCO.

Loreley

Foto: Německo, pasáž Loreley; fotogalerie A-Rosa

Město Cochem

Významné turistické středisko se může pochlubit malebně položenými církevními stavbami i dobře zachovalým a hradbami obehnaným hradem Cochem. Zřícenina Winneburg na kopci Wilhelmshöhe měla v dobách své slávy ve 13. století strategickou polohu v pohoří Eifel.
Fakultativní výlet: prohlídka města a jízda moselským údolím, cena 32 EUR

Město Worms

Historickým místem prošly dějiny Německa: za zimní sídlo si ho zvolil v 9. stol. Karel Veliký, díky Fridrichu Barbarossovi se stalo ve 13. stol. říšským městem. V 16. stol. zde Martin Luther obhajoval své reformační teze. Současné město je důležitým říčním přístavem, průmyslovým centrem, ale také místem s dlouhou tradicí vinařství.

Město Trevír

Významné sídlo Porýní-Falcka bylo založené Římany v roce 16 před n. l., zachovalé památky z tohoto období (amfiteátr, most i lázně) dostaly město na seznam světového dědictví UNESCO. K hranicím Lucemburska to je z Trevíru jen 15 km. K řece Mosele se svažující kopce pohoří Eifel jsou poseté vinicemi.
Fakultativní výlet: Za římskými památkami města, cena 37 EUR

Město Štrasburk

Historie místa spadá až do doby římských kolonií na území dnešního Německa. Historické jádro se zachovalými a dobře udržovanými hrázděnými domy si pohodlně prohlédnete při toulkách městem nebo na kole. Minout byste neměli klášterní katedrálu Notre Dame de Štrasburk, postavenou z červeného pískovce, která díky své mohutnosti největší pískovcovou stavbou na světě.
Fakultativní výlet: Město Colmar a vinařská stezka Elsass, cena 39 EUR

Město Basilej

Pro významné starobylé švýcarské město, založené Římany, je dnes typický farmaceutický a chemický průmysl. Díky své poloze na hranici mezi 3 zeměmi bylo místo vždy důležitým obchodním uzlem. Výraznou památkou je zdejší katedrála a také osm dalších kostelů s drahocennými historickými varhanami. Návštěvu tohoto krásného města si můžete zpestřit prohlídkou nejstarší švýcarské ZOO, místními roztomile nazývanou "Zolli".

mapka

Vyzkoušejte také:

- říční plavby ve Francii

- plavby po Dunaji