Souostroví Kyklády - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
ČLÁNKY

Souostroví Kyklády

Rozsáhlá skupina 220 řeckých ostrovů Kyklad o celkové rozloze 2 572 km2 je rozseta v jižní části Egejského moře ve třech pásmech, táhnoucích se od severozápadu k jihovýchodu.

Pro svoji polohu mezi Evropou a Asií tyto hornaté ostrovy měly vždy značnou zprostředkovatelskou úlohu jak v oblasti kulturních, tak i politických a hospodářských vztahů mezi oběma kontinenty.

Severovýchodní řada souostroví Kyklad je pokračováním druhého největšího ostrova Řecka Euboje (3 660 km2), rozloženého v délce 175 km podél východního pobřeží Attiky. Je tvořena ostrovy Andros, Tenos, Mykonos, Délos a Naxos.

RCI Myk - Port004F Mykonos, Greece

Mykonos, souostroví Kyklády, Řecko

Jihozápadní řada ostrovů Keos, Kýthnos, Sérifos, Sifnos a Mélos je prodloužením poloostrova Attiky.

Uprostřed těchto řad se nachází střední kykladská skupina s ostrovy Giaros, Síros, Páros, Íos a Santorini (Théra). Mélská skupina ostrovů vznikla sopečnou činností, ostrov Santorini je zbytek sopečného jícnu.

Severovýchodní Kyklady jsou úrodné. Jižní řada ostrovů je hornatá, složená z vápence a trpí nedostatkem vody.


Ostrov Naxos

S rozlohou 428 km2 a 16 000 obyvateli je ostrov Naxos největším ostrovem v kykladském souostroví. Je zde též nejvyšší hora celého souostroví Oxia s výškou 1 001 m. Ostrov je úrodný a bohatý na vláhu i na vegetaci. Pěstuje se zde vinná réva a olivy. Místo lesů zde roste křovinatá macchie. Dnes patří Naxos mezi ekonomicky nejrozvinutější řecké ostrovy. Hlavní město Naxos leží na severozápadním pobřeží ostrova. Má asi 3 000 obyvatel.

Historické události ostrova Naxos:
Ostrov byl osídlen již v rané době bronzové. V 1. tisíciletí př. n. l. je spolu s ostatními ostrovy osídlen vlnou iónských kolonistů. V 7. a 6. stol. př. n. l. byl významným politickým i kulturním centrem kykladské oblasti. V r. 490 př. n. l. byl zpustošen Peršany. V době následující se stává jedním z nejvýznamnějších členů 1. i 2. Athénského spolku. Od r. 1207 až do r. 1566 byl ovládán Benátkami a prožíval období značného rozkvětu. Dokonce i za turecké nadvlády od r. 1579 do r. 1830, kdy byl přičleněn zpět k Řecku a měl určitou samostatnost.

Zajímavosti ostrova Naxos:
Na ostrov lákají návštěvníky mnohé dochované památky. Z naxijského přístavu lze podnikat lodní výlety na severovýchodní pobřeží ostrova i na některé menší ostrůvky v okolí. Ve městě Naxos jsou úzké, místy zastřešené uličky a četné stavební památky. Rozsáhlá písečná pláž začíná už v blízkosti přístavu, na jehož hrázi byla v 15. stol. postavena řádovými rytíři kaple sv. Antonína.