Island - Okružní plavby
Jste zde:
Okružní plavby
ČLÁNKY

Island

V severní části Atlantského oceánu, 950 km západně od břehů severní Evropy se nachází ostrov Island. Ostrov je 440 km dlouhý a 335 km široký. Leží těsně pod severním polárním kruhem. Rostlinstvo je chudé, březové lesy jsou bez většího hospodářského významu. V okolních mořích žije asi 150 druhů ryb. V hospodářství zůstává hlavním odvětvím rybolov zaměřený na výlov tresek a sleďů. Místní zemědělství se především zabývá chovem skotu, ovcí a koní.
Průmysl je zaměřen na zpracování vlněných výrobků a zpracování ryb, v jejichž výlovu je Island v přepočtu na jednoho obyvatele prvním státem na světě.
Podnebí je na pobřeží ovlivněno Golfským proudem. V červenci se průměrná teplota pohybuje mezi 10 – 11°C. Sníh se zde udrží 6 měsíců v roce. Od května do poloviny srpna je celých 24 hodin světlo, i když slunce na nějaký čas zapadá. V zimě naopak je místo dne jen krátké šero.


RCI Skutustadir1 Akureyri, Iceland

Skutuskadir, IslandHistorické události ostrova Island:
Ostrov Island nebyl dlouho obydlen, ač se o jeho existenci dávno vědělo. Island začali osídlovat koncem 9. stol. norští Vikingové. Byli vynikajícími námořníky Koncem 10. stol. objevili Grónsko a dostali se až do Severní Ameriky. V roce 940 zde byl založen Althing, patrně nejstarší parlament na světě, který existuje dodnes. Ve 13. stol. využilo Norsko rozporů islandské šlechty k podrobení ostrova. Ve 14. stol. se Island stal spolu s Norskem součástí unie s Dánskem. V 15. stol. se na účet Islandu obohacovali angličtí a němečtí hanzovní obchodníci i piráti. V 16. stol. byli hanzovníci vytlačeni dánskými kupci. Částečná nezávislost Islandu byla vyhlášena v r. 1918. Za 2. světové války byl Island obsazen anglickým a poté americkým vojskem. Stal se základnou pro konvoje plující z Ameriky do Anglie a SSSR. V r. 1944 referendem odmítlo unii s Dánskem a byla vyhlášena republika.


glacie island

Ledovec, IslandZajímavosti ostrova Island:
Na severu je omýván Grónským mořem, na východě mořem Norským. Dánský průliv jej na západě odděluje od 300 km vzdáleného Grónska. Na ostrově žije asi 250 000 obyvatel. 3/4 povrchu Islandu tvoří plošina do výše 1 000 m n. m. Nad ní ční horské masívy a 140 sopek, z nichž 30 je aktivních. Nejznámější je Hekla (1 491 m) a nejvyšší Hvannadalshnjúkur (2 119 m). Geotermální vřídla jsou hlavně na jihozápadě. Island bývá nazýván zemí ohně a ledu. Ledovci je pokryto 12 % jeho rozlohy. Největší evropský ledovec Vatnajökull má plochu 8 400 km2 a tloušťku 1 000 m. Hustá je síť krátkých řek s četnými vodopády vysokými až 60 m. Na jaře a v létě dochází k povodním.
Hlavním městem ostrova je Reykjavík, který má 100 000 obyvatel. Na severu ostrova, v blízkosti malebného jezera Mývatn, leží druhé největší město ostrova Akureyri.

Sunship Reykjavik

Reykjavík, Island